RegÆ

RegÆ som är Æ-sektionens studentambassadörer har som uppgift att informera och inspirera nya studenter till programmet. Gruppen är med på mässor som Chalmersdagen, presenterar på basåret samt anordnar en årlig besökskväll inför studievalet på våren.

ORDFÖRANDE
Sara Bresky
Har det övergripande ansvaret av möten och gruppen. Kommunicerar även med andra sektioners rekryteringsgruppen genom möten en gång i månaden.
EVENTANSVARIG
Jonna Kärnbratt
Har extra koll på arrangemang och utvecklar bland annat besökskvällen som vi har tillsammans med samhällsbyggnads-programmet.
FRÅGA EN STUDENT
Magnus Widen
Svarar på frågor från blivande studenter och att ens profil finns att hitta på Chalmers hemsida.
PRESENTATIONS-
ANSVARIG
Paula Wiik
Tar fram profilkläder samt fixar material och vinster till både Chalmersdagen och besökskvällen.
PROFIL & MATERIALANSVARIG
Angela Hedin
Ansvarar för att presentationerna är uppdaterade och i enighet med Chalmers. Har även huvudansvaret för manus och presentera vid de tillfällen som ges tillsammans med resterande medlemmar.

© 2019 av Emmie Rudolfsson. Ansvarig kommunikatör: Alice Durgé

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se