RegÆ

RegÆ som är Æ-sektionens studentambassadörer har som uppgift att informera och inspirera nya studenter till programmet. Gruppen är med på mässor som Chalmersdagen, presenterar på basåret samt anordnar en årlig besökskväll inför studievalet på våren.

ORDFÖRANDE
Sara Bresky
Har det övergripande ansvaret av möten och gruppen. Kommunicerar även med andra sektioners rekryteringsgruppen genom möten en gång i månaden.
93567560_253339805799899_635241530405578
regae_edited.jpg
EVENTANSVARIG
Angela Hedin
Har extra koll på arrangemang och utvecklar bland annat besökskvällen som vi har tillsammans med samhällsbyggnads-programmet.
FRÅGA EN STUDENT
Magnus Widen
Svarar på frågor från blivande studenter och att ens profil finns att hitta på Chalmers hemsida.
95833895_2263889623918387_38092731097651
95833895_2263889623918387_38092731097651
PRESENTATIONS-
ANSVARIG
Jonna Kärnbratt
Ansvarar för att presentationerna är uppdaterade och i enighet med Chalmers. Har även huvudansvaret för manus och presentera vid de tillfällen som ges tillsammans med resterande medlemmar.
PROFIL & MATERIALANSVARIG
Paula Wiik
95833895_2263889623918387_38092731097651
Tar fram profilkläder samt fixar material och vinster till både Chalmersdagen och besökskvällen.