SEKTIONSMÖTE

här finner du alla handlingar inför mötet

2019/2020

Föredragningslista 

Sektionsmöte 1

Fullständiga handlingar

Sektionsmöte 1

Verksamhetsberättelse

Sektionsmöte 1

Resultaträkning Styrelsen

Sektionsmöte 1

Resultaträkning Sektionen 

Sektionsmöte 1

Balansräkning

Sektionsmöte 1

Budgetutfall Styret 18/19 

Sektionsmöte 1

Sektionsmöte 1

Sektionsmöte 2

Fullständiga handlingar

Sektionsmöte 2

Föredragningslista 

Sektionsmöte 2

Protokoll

Sektionsmöte 2

Sektionsmöte 3

Prel. Föredragningslista 

Sektionsmöte 3