Æ - Sektionens Styrelse

STYRET 21/22

VILKA ÄR VI?

ORDFÖRANDE

VICE  ORDFÖRANDE

KASSÖR

Klara Hammarsten

kassor@aetek.chalmers.se

ORDFÖRANDE Æ-ARM

Vill du nå hela styret? Maila oss på aestyret@aetek.chalmers.se

SAMO

Cajsa Klaesson

samo@aetek.chalmers.se

PR/KOMMUNIKATÖR

Jonna Kärnbratt

prkom@aetek.chalmers.se

ORDFÖRANDE SNÆ

Lisa Palmquist

snae@aetek.chalmers.se