© 2019 av Emmie Rudolfsson . Kommunikatör

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se

Æ - Sektionens

STYRELSE 19/20

VILKA ÄR VI?

KASSÖR

Kristin Borg

ORDFÖRANDE

Ida Abrahamsson

VICE ORDFÖRANDE

Alicia Carlsson

SNÆ

Ellen Sander

SAMO

Amanda Älvegran

PR/KOMMUNIKATÖR

Emmie Rudolfsson