Æ - Sektionens

STYRELSE 19/20

VILKA ÄR VI?

KASSÖR

ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE Æ-arm

SNÆ

SAMO

Amanda Älvegran

samo@aetek.chalmers.se

PR/KOMMUNIKATÖR

Emmie Rudolfsson

prkom@aetek.chalmers.se

© 2019 av Emmie Rudolfsson . Kommunikatör

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se