Æ - Sektionens

STYRELSE 20/21

VILKA ÄR VI?

KASSÖR

ORDFÖRANDE

Mathias Danielsson

ordforande@aetek.chalmers.se

VICE ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE Æ-arm

SNÆ

Hedvig Haraldsdotter

snae@aetek.chalmers.se

SAMO

Wilma Olofsson

samo@aetek.chalmers.se

PR/KOMMUNIKATÖR

© 2019 av Emmie Rudolfsson. Ansvarig kommunikatör: Alice Durgé

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se