top of page

RegÆ

RegÆ som är Æ-sektionens studentambassadörer har som uppgift att informera och inspirera nya studenter till programmet. Gruppen är med på mässor som Chalmersdagen, presenterar på basåret samt anordnar en årlig besökskväll inför studievalet på våren.

7404D858B8524158BD4E6AFB5D4F1774.jpg

Frida Höse

ORDFÖRANDE

Har det övergripande ansvaret av möten och gruppen. Kommunicerar även med andra sektioners rekryteringsgruppen genom möten en gång i månaden.

AB35EA5B688644A6B74F7524C8199A90 (1).jpg

Isabel Hillestrand

PRESENTATIONSANSVARIG

Ansvarar för att presentationerna är uppdaterade och i enighet med Chalmers. Har även huvudansvaret för manus och presentera vid de tillfällen som ges tillsammans med resterande medlemmar.

302B7CDEB500420F9B2CFAE3E48E18E5 (1).jpg
651EC1BE0EC34BF4871CBC29BD798B74 (1).jpg

Alice Engberg

PRODUKTANSVARIG

Tar fram profilkläder samt fixar material och vinster till de årliga tillfällena Chalmersdagen och besökskvällen.

A59595E4ADB243A58136D9B211B644E4 (1).jpg

Ylva Cognell

EVENTANSVARIG

Planerar och genomför event.

F4641772983E4E209F37F910E107F856 (1).jpg

Andreas Wickström

UNIBUDDY

Svarar på frågor från blivande studenter och att ens profil finns att hitta på Chalmers hemsida.

bottom of page