top of page

RegÆ

RegÆ som är Æ-sektionens studentambassadörer har som uppgift att informera och inspirera nya studenter till programmet. Gruppen är med på mässor som Chalmersdagen, presenterar på basåret samt anordnar en årlig besökskväll inför studievalet på våren.

RegAE grupp.jpg

Alice Engberg

ORDFÖRANDE

Har det övergripande ansvaret av möten och gruppen. Kommunicerar även med andra sektioners rekryteringsgrupper genom möten en gång i månaden.

Emil Sjölund

PRESENTATIONSANSVARIG

Ansvarar för att presentationerna är uppdaterade och i enighet med Chalmers. Har även huvudansvaret för manus och presentera vid de tillfällen som ges tillsammans med resterande medlemmar.

RegAE Emil_edited.jpg
RegAE Bea_edited.jpg

Beatrice Nordin

PRODUKTANSVARIG

Tar fram profilkläder samt fixar material och vinster till de årliga tillfällena Chalmersdagen och besökskvällen.

Andreas Wickström

EVENTANSVARIG

Planerar och genomför event.

RegAE Björn_edited.jpg

Björn Nordling

UNIBUDDY

Svarar på frågor från blivande studenter och att ens profil finns att hitta på Chalmers hemsida.

bottom of page