RegÆ

RegÆ som är Æ-sektionens studentambassadörer har som uppgift att informera och inspirera nya studenter till programmet. Gruppen är med på mässor som Chalmersdagen, presenterar på basåret samt anordnar en årlig besökskväll inför studievalet på våren.

Angela Hedin

ORDFÖRANDE

Har det övergripande ansvaret av möten och gruppen. Kommunicerar även med andra sektioners rekryteringsgruppen genom möten en gång i månaden.

regae.jpg

Lisa Gustafsson

PRESENTATIONSANSVARIG

Ansvarar för att presentationerna är uppdaterade och i enighet med Chalmers. Har även huvudansvaret för manus och presentera vid de tillfällen som ges tillsammans med resterande medlemmar.

Frida Höse

PRODUKTANSVARIG

Tar fram profilkläder samt fixar material och vinster till de årliga tillfällena Chalmersdagen och besökskvällen.

Philip Fernfors

UNIBUDDY

Svarar på frågor från blivande studenter och att ens profil finns att hitta på Chalmers hemsida.