Lisa.jpeg

snæ

Lisa Palmquist

Lisa är ordförande i Æ-sektionens studienämnd SNÆ. Tillsammans med representanter från varje klass ser hon till att studierna och klimatet är på topp. 

Kontakta mig!

SNÆ, Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik

snae@aetek.chalmers.se 

     

    Tack för ditt meddelande!