top of page

Plugga  master?

Nedan presenteras potentiella masterutbildningar
Æ-STUDENTER HAR BEHÖRIGHET TILL

DCPM-CHalmers

Byggbranschen står inför många förändringar. Den pressande agendan mot ett mer hållbart samhälle gör att nya material, teknik, metoder och samhällsbehov växer fram. Komplexiteten i dessa förändringar har skapat en ökande efterfrågan på kunskap och kompetens utöver grundläggande färdigheter inom byggprojektledning. Det övergripande målet med programmet är att träna dig som student att analysera dessa förändringar och utveckla nödvändiga färdigheter för att lösa de nya utmaningar de skapar på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Real Estate and Construction Management- KTH

Masterprogrammet i fastighets- och byggledning öppnar dörren till engagerande yrken inom fastighetsutveckling, juridik, ekonomi och finans samt byggledning. Den dynamiska kombinationen av tillämpade och teoretiska kurser med gruppprojekt och branschsamarbete ger akademiker kompetens att utmärka sig på bygg- och fastighetsmarknaden. Programmet är RICS-ackrediterat för att leverera de högsta standarderna inom fastighetsutbildning.

entreprenörskolan-CHalmers

​Gå in i en miljö där du får en sann smak av entreprenörskap. Du kommer att finna dig själv aktivt arbeta med riktiga riskprojekt och tillämpa din kunskap, insikt och entreprenörsförmåga i verkliga miljöer. Detta masterprogram, även känt som Chalmers School of Entrepreneurship, erbjuder en internationellt erkänd akademisk utbildning med verkligt värdeskapande och genomslag i en entreprenöriell miljö. Samskapandet, handlingsbaserad design av programmet, involverar lagarbete såväl som autonomi och kollektivt beslutsfattande, förbereder dig för en hållbar och entreprenöriell karriär efter examen.

Urban Studies-Malmö universitet

Programmet engagerar sig med aktuella intellektuella och politiska frågor om urbanisering och stadsrum ur internationella och tvärvetenskapliga perspektiv. Beläget i kärndebatter kring dessa frågor, svarar programmet på nuvarande krav på utbildning av informerade urbana forskare och praktiker som kan hantera urbana utmaningar och potentialer. Den har en stark forskningsbas och kurser ger ett antal nya och spännande dimensioner.

dessa 4 masters har æ-studenter behörighet till.
æ-studenter har ingen platsgaranti till någon av ovan men ansökning sker fortfarande samtidigt som garantiplatser.
Är man intresserad av att studera utomlands eller annan master kan man alltid kontakta utbildningen eller skolan.

Kontakt till studievägledare Pernilla Ståhlberg:

pernilla.stahlberg@chalmers.se

bottom of page