Dokument

Här finner du alla offentliga dokument som rör sektionen. Alla filer kan du ladda ner och spara på din dator. De dokument du hittar i mapparna är:

Handlingar för sektionsmöte
Äskningsmall
Stadga & reglemente

Tänk på att ju tydligare och mer utförlig din äskning är, desto större chans är det att du får äskningen godkänd. Ifylld äskning skickas till

aestyret@aetek.chalmers.se

till dig som vill äska pengar...

© 2020 av Alice Durgé. Kommunikatör

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se