© 2019 av Emmie Rudolfsson . Kommunikatör

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se

PRÆX

Vilka är vi?

PRÆX är AE-sektionens PR-förening och sexmästeri. Det är alltså vi som ser till att din studietid blir lite lite roligare

2019

Ordförande - Jerry

Kassör - Bokis

Öhlchef - Lorde

PR-chef - Æriel

Vaktmæstare - Micha

KONTAKA OSS

praex@aetek.chalmers.se