top of page
MENTORSKApsprogrammet
PÅ Æ-SEKTIONEN
Ansökan är öppen!
Vill du utveckla din yrkesmässiga och personliga utveckling? Vill du nätverka samt öka chanserna för att bli rekryterad i framtiden?
Då är mentorskapsprogrammet något för dig!
LADDA NER ADEPTGUIDEN!
Den innehåller all viktig information om vad du som adept skall tänka på
MENTORSKAPSPROGRAM
VAD ÄR EN MENTOR?
VARFÖR SKAFFA SIG EN MENTOR?
MAILA DIN ANSÖKAN TILL / mentor@aetek.chalmers.se
IMG_3C7E4919AC76-1.jpeg
MENTORSKAPSANSVARIG
 JONATHAN RAAB
FORMULÄR
FÖR ANSÖKAN

VARFÖR MENTORSKAPSPROGRAM?

Nu är äntligen ansökan öppen för mentorskapsprogrammet som kommer pågå mellan januari och maj nästkommande år. Vi kommer börja med en kick off i januari och under maj anordnar vi en avslutning. 

Mentorskapsprogrammet syftar till att stödja studenternas yrkesmässiga utveckling samt att skapa goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Detta kan ge dig en ovärderlig inblick i branschen och kontakt med en person som kan besvara dina funderingar inför arbetslivet.


Man säger att mellan 60 och upp till 80 procent av alla jobb tillsätts utanför annonsmarknaden, alltså genom kontakter och nätverk. Att tidigt börja odla kontakter och bygga upp ett personligt nätverk är därför oerhört viktigt för att snabbt få jobb efter studierna. Mentorskapet är en del av detta nätverksbyggande som i sin tur kan förgrena sig och skapa ytterligare kontakter, direkt förbundet med arbetslivet!

 

Du bör planera träff med din mentor en gång i månaden. Du som adept bör därmed kunna lägga 2-4 timmar i månaden på att träffa din mentor. Det kommer också vara ditt ansvar som adept att komma förberedd till varje möte om det är något som din mentor efterfrågar. En träff kan vara allt från ett arbetsplatsbesök, en dag på kontoret eller kanske en lunch tillsammans.

 

Vår ambition är att alla sökande ska få en mentor men det är tyvärr inte något vi kan garantera. Tänk på att skriva så utförligt som möjligt då en mer specifik ansökan kommer att prioriteras.

 

Att vara del av mentorskapsprogrammet är något vi bara kan garantera en gång och således rekommenderar vi att man gör det i årskurs 2 eller 3.

bottom of page