välkommen till föreningslivet på chalmers!

Æ-styret

Æ-arm

snÆ

prÆx

samo

balkommitté

regÆ

© 2020 av Alice Durgé. Kommunikatör

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se