© 2019 av Emmie Rudolfsson . Kommunikatör

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se

välkommen till föreningslivet på chalmers!

Æ-styret

Æ0K

Æ-arm

snÆ

prÆx

Æ-idrott

samo

balkommitté

regÆ