M  ttagningen

2

0

2

0

ÆØK

JOURTELEFON

Tel: 072 222 14 58

---

---

© 2019 av Emmie Rudolfsson. Ansvarig kommunikatör: Alice Durgé

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se