© 2019 av Emmie Rudolfsson . Kommunikatör

Teknologsektionen för Affärsutveckling & Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg (Johanneberg)

aestyret@aetek.chalmers.se

Dokument

sektionsmöte

Föredragningslista

Sektionsmöte 2

protokoll- 190919

sektionsmöte 1